MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Jak pokračujeme ve Světě dobrých lidí?

Výdej teplého jídla pro osoby bez přístřeší pokračuje a jejich zapojení se do pracovního procesu je úspěšně započato

9. 12. 2019

Jak pokračujeme ve Světě dobrých lidí?

Od začátku října 2019 probíhá pravidelně každý týden výdej teplého jídla pro místní osoby bez přístřeší v Husově parku. Stále trvá spolupráce s Farní charitou Starý Knín, díky které můžeme ze surovin z potravinové pomoci připravit teplý oběd. Osoby bez přístřeší při každém setkání dostanou nejen teplou stravu, která je v tomto čase potřeba, ale také čaj nebo kávu, domácí pečený zákusek a hygienické potřeby. Nezanedbatelným aspektem těchto setkávání je zcela jistě vstřícný sociální kontakt a jednání se vzájemným respektem.

Od začátku měsíce listopadu jsme jako nezisková organizace umožnili po vzájemné dohodě s pracovnicemi ÚP Dobříš výkon tzv. nekolizního zaměstnání dvěma místním osobám bez přístřeší. Jedna osoba je tak zaměstnána na čtyři hodiny týdně od začátku měsíce a další byla stejným způsobem zapojena do pracovního procesu začátkem prosince. Prozatím jde o hrabání a pytlování spadaného listí v prostoru Husova parčíku. Po skončení práce je díky dobříšské firmě Dokas zajištěn následný svoz plných pytlů. Již tento pátek proběhne jednání se zástupci města, konkrétně s Odborem pro místní rozvoj a právě firmou Dokas, kdy bychom rádi vyřešili možnost dalšího pracovního zapojení a prostory, které by mohli tito zaměstnanci udržovat. Pro představu by mohlo jít o Mírové náměstí nebo břehy místních rybníků, ale vše záleží na vzájemné domluvě. Každopádně tento počáteční krok vnímáme jako velmi důležitý. Jsme rádi, že se podařilo i na takto malý úvazek naše občany zaměstnat a snad i veřejnost pozitivně ocení jejich zapojení a snahu přispět k lepšímu vzhledu našeho města.

Mezi vánočními svátky bude výdej teplého jídla vždy na domluvě a v plánu je distribuce dalších balíčků s konkrétní nejen potravinovou pomocí. Podobné obdržely před pár dny a byli v nich mimo jiné konzervy, paštiky, pečivo a rukavice. Na začátku listopadu jsme také předali pár kusů zimního oblečení, které jsme v kanceláři MAS Brdy-Vltava shromáždili v rámci dobrovolnické pomoci. Pokud byste se chtěli přidat i Vy s pomocí v podobě teplého oblečení nebo zimních bot velikosti 8-9, budeme rádi. V případě zájmu velmi rádi poskytneme více informací na telefonu 603 592 627 nebo přímo v kanceláři Místní akční skupiny Brdy-Vltava v Dobříši, Mírové nám. 1551.

 

Poddokumenty