MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Svět dobrých lidí pomáhá ukrajinským uprchlíkům

Se začátkem války jsme v Komunitním centru začali s organizací pomoci ukrajinským uprchlíkům. Díky podpoře okolních měst, obcí a jednotlivců jsme mohli distribuovat humanitární pomoc, která v první vlně „odjela“ na válkou postižená místa. Dále jsme vše potřebné vydávali příchozím v prostorách centra. Šlo zejména o oblečení, bytový textil, drobné potřeby do domácnosti, potraviny, hygienické a dětské potřeby, drogerii a léky.

Protože finanční i personální nároky spojené s mapováním celé situace, potřeb a zdrojů stále rostly, jsme moc rádi, že od 1. 5. 2022 můžeme díky podpoře Ministerstva vnitra ČR realizovat nový projekt s názvem Svět dobrých lidí pomáhá ukrajinským uprchlíkům. Máme tak dvě pracovní síly navíc, které se mohou plně věnovat právě výše zmíněné činnosti a pomoc zefektivnit. Finanční prostředky získané díky projektu jsou využívány také na nákup potravin, které jsou v podobě potravinových balíčků pravidelně vydávány zejména ve dnech, kdy se konají kurzy českého jazyka.

Cílem projektu je tedy zmapovat potřeby a nabídnout adekvátní podporu ukrajinským uprchlíkům, kteří se v našem území kvůli válečnému konfliktu ocitli a stále do něj přicházejí. V rámci něj jsou také poskytovány konzultace při výdeji hmotné a potravinové pomoci nebo třikrát týdně kurzy českého jazyka pro dospělé i děti. Jednou měsíčně se v centru konají relaxační odpoledne s připraveným programem, kdy můžou české a ukrajinské děti navzájem poznávat svou kulturu (a nejen děti samozřejmě). V plánu jsou také tematické přednášky o české a ukrajinské kultuře.

 Projekt je financován ze strany Ministerstva vnitra ČR a je realizován v období od  1. 5. 2022 do 31. 12. 2022

Poddokumenty