MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

4.výzva MAS IROP 10.12.2019 - 6.4.2020_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI 4. VÝZVA MAS BRDY-VLTAVA – IROP - DOPRAVA II

19.10. 2020

Rádi bychom Vás infomovali, že dne 20. října 2020 od 9:00 proběhl seminář pro příjemce MAS Brdy-Vltava v rámci 4. výzvy MAS Brdy-Vltava - IROP - DOPRAVA II

Místo konání: Pionýrů 892, 263 01 Dobříš

Podrobný…

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V RÁMCI 4. VÝZVY MAS BRDY-VLTAVA-IROP-DOPRAVA II

10.02. 2020

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava proběhl dne 30. ledna 2020 od 14 hodin.

Seminář byl zaměřen na informování potenciálních žadatelů do 4. výzvy, která je zaměřena na Dopravu. Jedná se o podporu v rámci Integrovaného regionálního…

4. VÝZVA MAS IROP 10.12.2019 - 6.4.2020

10.12. 2019

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 10. 12. 2019 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu