MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

7. VÝZVA MAS IROP - Sociální infrastruktura II (22.3.2021- 18.6.2021)

10.03. 2021

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 22. 3. 2021. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

íslo výzvy MAS: 355/06_16_072/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 7. Výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – Sociální Infrastruktura II

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 22. 3. 2021 (od 12:00)

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22. 3. 2021 (od 12:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 5. 2021 (do 15:00) => Termín prodloužen do 18. 6. 2021

 

k datu  18. 5. 2021 došlo na výzvě ke změně č. 1, která se týkala prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu do 18. 6. 2021 15:00:00  (viz. soubory ke stažení: 7.výzva MAS Brdy-Vltava–IROP– IS II_ZMĚNA č. 1)

 

k datu  22.6. 2021 došlo na výzvě ke změně č. 2, která se týkala navýšení finanční alokace pro danou výzvyu (viz. soubory ke stažení: 7.výzva MAS Brdy-Vltava–IROP– IS II_ZMĚNA č. 2)

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

(V případě dotazů prosím zasílejte na všechny výše uvedené e-mailové adresy).

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-2020

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+

Výzva č. 62 Sociální infrastruktua - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla  (vydání 1.14, platnost  od 1. 3. 2021)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.3, platnost  od 4. 5. 2020)