MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 12. 2. 2019. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 18. - 21. 2. 2019. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.