MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

PŘÍJEM, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 10 byl ukončen dne 2. 5. 2023.

Seznam přijatých žádostí naleznete v souborech ke stažení.

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 12. 6. 2023. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 13. - 19. 6. 2023. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.