MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

4.výzva MAS PRV (28.1 - 11.3.2019)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlásí dne 28. 1. 2019 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Seznam vyhlášených Fichí:

Fiche č. 10 - Investice do místního zemědělství

Fiche č. 11 - Podpora regionální produkce

Fiche č. 12 - Rozvoj místního nezemědělského podnikání

 

Poddokumenty

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE 4.VÝZVA PRV

09.01. 2020

Seminář MAS Brdy-Vltava o.p.s. pro PŘÍJEMCE ve výzvě č. 4 byl realizován dne 9. ledna 2020 od 15 hodin. Prezentaci ze semináře naleznete v souborech ke stažení.

Příjem, hodnocení a výběr projektů

13.03. 2019

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 4 byl ukončen dne 11. 3. 2019.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 4. VÝZVA PRV

18.02. 2019

Seminář MAS Brdy-Vltava o.p.s. pro žadatele o dotaci ve výzvě č. 4  byl realizován dne 14. února 2019 od 14 hodin pro níže uvedené FICHE:

Fiche č. 10: Investice do místního zemědělství

Fiche č. 11: Podpora regionální…

4.výzva MAS PRV 28.1 - 11.3.2019

21.01. 2019

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 28.1.2019 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.