MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Příjem, hodnocení a výběr projektů

13.03. 2019

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 4 byl ukončen dne 11. 3. 2019.

Seznam přijatých žádostí naleznete v souborech ke stažení.

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 16. 4. 2019. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 17. - 23. 4. 2019. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.