MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

7.VÝZVA MAS PRV (15.6. - 24. 8.2020)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

 

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 7. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Fiche č.  9 - Vzdělaný region v oblasti udržitelného rozvoje

Fiche č. 11 - Podpora regionální produkce

Fiche č. 12 - Rozvoj místního nezemědělského podnikání

Fiche č. 13 - Protikrizová ochrana v lesích

Fiche č. 14 - Podpora rekreační funkce lesa

Fiche č. 15 - Investice do lesnických technologií

Fiche č. 19 - Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Poddokumenty

PŘÍJEM, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

01.09. 2020

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 7 byl ukončen dne 24. 8. 2020.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA PRV

26.06. 2020

Semináře MAS Brdy-Vltava o.p.s. pro žadatele o dotaci ve výzvě č. 7  byl realizovány ve dnech 22. a 23. 6. 2020.

 

22.…

7.VÝZVA MAS PRV 15.6. - 24. 8. 2020

01.06. 2020

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 15. 6. 2020 Výzvu č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.