MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

PŘÍJEM, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

01.09. 2020

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 7 byl ukončen dne 24. 8. 2020.

Seznam přijatých žádostí naleznete v souborech ke stažení.

 Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 16. 10. 2020. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 21. - 23. 10. 2020. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.