MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

9.VÝZVA MAS PRV (1.3 - 31.5.2022)_Příjem žádostí UKONČEN

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 9. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Fiche č. 11 - Podpora regionální produkce

Žadatel: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů.

 

Fihce č. 12 - Rozvoj místního nezemědělského podnikání

Žadatel: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

 

Fiche č. 19 - Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Žadatel: Obec, příspěvková organizace zřízena obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond.

 

Poddokumenty

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE 9.VÝZVA PRV

06.02. 2023

Seminář MAS Brdy-Vltava pro PŘÍJEMCE dotace ve výzvě č. 9 byl realizován dne 9. února 2023 od 16 hodin. Prezentaci ze semináře a veškeré přílohy naleznete v souborech ke stažení.

PŘÍJEM, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

06.06. 2022

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 9 byl ukončen dne 31. 5. 2022.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 9. VÝZVA PRV

21.04. 2022

Semináře MAS Brdy-Vltava o.p.s. pro žadatele o dotaci ve výzvě č. 9 byl realizovány dne 20. 4. 2022.

9.VÝZVA MAS PRV (1. 3 - 31. 5. 2022)

07.02. 2022

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 1. 3. 2022 Výzvu č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.