MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

PŘÍJEM, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

06.06. 2022

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 9 byl ukončen dne 31. 5. 2022.

Seznam přijatých žádostí naleznete v souborech ke stažení.

 Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 4. 8. 2022. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 5. - 15. 8. 2022. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.