MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Program rozvoje venkova

Poddokumenty

4.výzva MAS PRV (28.1 - 11.3.2019)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

14.01. 2019

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlásí dne 28. 1. 2019 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje…