MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Sociální fond regionu Brdy-Vltava

Sociální fond regionu Brdy-Vltava je jedním z dlouhodobých projektů MAS Brdy-Vltava. Jeho cílem je zjednodušení administrace příspěvků obcí na dofinancování systému sociálních služeb poskytovaných v našem území.

 Koncept Sociálního fondu byl vytvořen ve spolupráci veřejného a neziskového sektoru, pod vedením MAS Brdy-Vltava. Obcím je v průběhu září zasílána žádost o příspěvek do fondu na další kalendářní rok. Poté, co obce příspěvek na základě svého rozpočtu schválí, jsou finanční prostředky transferovány na účet fondu. Obce mají na toto lhůtu do 28.2. roku, ve kterém je dotace poskytnuta. Po shromáždění všech finančních prostředků je vyhlášena výzva, v rámci které poskytovatelé předkládají své žádosti. Tyto vychází z příspěvku, který je na sociální služby poskytován prostřednictvím Středočeského kraje v rámci sítě sociálních služeb. Každá služba musí být dofinancována ze strany poskytovatele, přičemž je předpoklad, že toto dofinancování zajistí obce na jejichž území je služba poskytována. O definitivním rozdělení finančních prostředků rozhoduje výběrová komise složená z řad zástupců obcí a poskytovatelů. Tato komise se volí na každou výzvu zvlášť, aby se zástupci obcí mohli v této roli průběžně prostřídat a měli přehled, jakým způsobem je s finančními prostředky nakládáno. MAS Brdy-Vltava zajišťuje administraci fondu na své vlastní náklady, poskytovatelům jsou tak rozděleny všechny shromážděné prostředky.

 Více informací o projektu Sociální fond regionu Brdy-Vltava naleznetezde.

Poddokumenty

Sociální fond regionu Brdy-Vltava 2019

20.03. 2017

Zde naleznete veškerou dokumentaci k průběhu a vyhodnocení výzvy ze Sociálního fondu v roce 2019.

Sociální fond regionu Brdy-Vltava 2018

31.05. 2016

Zde naleznete veškerou dokumentaci k průběhu a vyhodnocení výzvy ze Sociálního fondu v roce 2018.