MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MAP – podzim 2019

11.12. 2019

Od září do začátku prosince jsme v rámci podaktivty „Podpora znalostních kapacit“ uspořádali deset vzdělávacích akcí, které navštívilo téměř dvě stovky osob. Vzdělávací akce byly zaměřeny na tři základní oblasti: polytechnické vzdělávání, inkluze a rozvoj gramotností. Tyto nelze ale od sebe jednoznačně oddělit a téma inkluze (integrace dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami) se prolínalo napříč všemi okruhy.

Jak pokračujeme ve Světě dobrých lidí?

11.12. 2019

Výdej teplého jídla pro osoby bez přístřeší pokračuje a jejich zapojení se do pracovního procesu je úspěšně započato

4. VÝZVA MAS IROP 10.12.2019 - 6.4.2020

10.12. 2019

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 10. 12. 2019 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava 2018-2022

21.11. 2019

Proces aktualizace SPRSS pro další období byl úspěšně dokončen. Vytvořené dokumenty naleznete v souborech ke stažení.

Vzdělávání přímo v regionu Dobříšska a Novoknínska

02.10. 2019

Připravujeme pro vás tyto semináře: