MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Proběhl seminář zaměřený na Šablony II

07.05. 2018

Dne 3.5.2018 jsme zrealizovali seminář pro potenciální žadatele z řad škol a školských zařízení v rámci výzvy Šablony II. Podpora je poskytována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063. Účastníci byli seznámeni s vyhlášenou…

Výukový program Včelka na podporu čtenářské gramotnosti

26.04. 2018

Velmi nás to mrzí, ale z důvodu nízké účasti jsme museli tento seminář zrušit. Pokud byste měli zájem o materiály k výukovému programu Včelka, je možné si je vyzvednout v kanceláři MAS na Mírovém náměstí 1551, Dobříš.

MAP I končí, MAP II začíná

20.04. 2018

Za celý realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš bych ráda poděkovala všem, kteří se poslední dva roky podíleli na plánování školství v území Dobříšska a Novoknínska. Dokument schválený všemi relevantními aktéry naleznete…

MAP II ORP Dobříš

19.04. 2018

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP Dobříš II navazuje na první, "plánovací" MAP. V prvním projektu jsme společně s organizacemi ve vzdělávání naplánovali společné aktivity, které se nám díky navazujícímu projektu daří realizovat. Součásti MAP II je i aktualizace stávajícího dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš.

1.výzvy MAS Brdy-Vltava z IROP a PRV vyhlášeny!!!

09.04. 2018

Dne 9.4.2018 byly vyhlášeny dvě výzvy MAS Brdy-Vltava:

1. výzva z Programu rozvoje venkova zaměřená na podporu Investic do místního zemědělství a Rozvoj místního nezemědělského podnikání. Podrobné informace…