MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

1. vzdělávací seminář pro pedagogy v rámci MAP II

04.06. 2018

30. května 2018 proběhl vzdělávací workshop na téma PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ. Lektorkou semináře byla PhDr. Lenka Felcmanová, PhD., která na základě předložených kazuistik představila tvorbu plánu pedagogické…

2.výzva MAS PRV 21.5. - 29. 6. 2018

21.05. 2018

Výzva MAS PRV je opětovně vyhlášena. Byla upravena preferenční kritéria u nezemědělského podnikání. Navýšena byla kritéria u mikropodniku a malého podniku. Více zde

Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření prvního stupně

16.05. 2018

Lektor:  Phdr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Termín:…

Proběhl seminář zaměřený na Šablony II

07.05. 2018

Dne 3.5.2018 jsme zrealizovali seminář pro potenciální žadatele z řad škol a školských zařízení v rámci výzvy Šablony II. Podpora je poskytována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063. Účastníci byli seznámeni s vyhlášenou…

Výukový program Včelka na podporu čtenářské gramotnosti

26.04. 2018

Velmi nás to mrzí, ale z důvodu nízké účasti jsme museli tento seminář zrušit. Pokud byste měli zájem o materiály k výukovému programu Včelka, je možné si je vyzvednout v kanceláři MAS na Mírovém náměstí 1551, Dobříš.