MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Třetí společné setkání pracovních skupin Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II

19.10. 2018

Počet dětí v území bude v následujícíh deseti letech růst a kapacity místních ZŠ budou nedostačující. Žáci 8. a 9. tříd dobříšských škol se v lednu 2019 zapojí do projektu "Příběhy našich sousedů". Prvním sedmi školám nadělíme stavebnici pod stromeček.

Proběhlo již šesté setkání pracovních skupin k projektu Aktualizace sociálních služeb

09.10. 2018

V rámci projektu Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava se uskutečnilo již 6. setkání pracovních skupin. Na setkání byla představena sociodemografická analýza s predikcí vývoje počtu obyvatel do roku 2032 pro…

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

08.10. 2018

Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací workshop lektorky PaedDr. Jitky Jandové. Společně zažijeme vyučovací hodinu zeměpisu v šesté třídě. Budeme odhalovat, jak stavba lekce podpořila naplnění cíle hodiny.

Analytické podklady

05.10. 2018

V sekci Rozvoj školství naleznete složku s analytickými podklady.  Ty můžete využít pro své plánování v území. V tuto chvíli si zde můžete stáhnout Demografickou analýzu ORP Dobříš…

3. společné setkání pracovních skupin - pozvánka

01.10. 2018

Vážení členové pracovních skupin, rádi bychom vás pozvali na 3. společné setkání, které se uskuteční 11. října 2018 od 16:00 hodin v Centru aplikovaného výzkumu Dobříš, Dobříš 1989.